Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med det receptbelagda läkemedlet Daklinza® (daklatasvir)

Den här webbplatsen innehåller upplysningar om medicinen Daklinza® som används vid behandling av hepatit C. Webbplatsen innehåller också allmänna upplysningar om hepatit C och hur sjukdomen behandlas.

Webbplatsen ska ses som ett stöd i din behandling och ska inte ersätta samtal med din läkare eller sjuksköterska, men den kan hjälpa dig att få svar på några av dina frågor om hepatit C och om den behandling som du har ordinerats.

Om Daklinza®

Daklinza® verkar genom att hindra hepatit C-virus från att bildas och infektera nya celler. På så sätt minskas mängden av hepatit C-virus i kroppen, och viruset försvinner från blodet efter en tid.

Om hepatit C

Hepatit är latin och betyder leverinflammation. Hepatit är en gemensam beteckning för en rad sjukdomar som angriper levern och orsakar inflammation.

SMS-tjänst

Eftersom det är viktigt att du inte glömmer att ta Daklinza under behandlingstiden erbjuder vi en kostnadsfri påminnelsetjänst via SMS.